Ar-ge Çalışmaları

Ar-Ge Çalışmaları

Son ürünlerin antimikrobiyal özellik kazanması; fiziksel özelliklerini değiştirerek daha güvenli ve konforlu hale getirecek solüsyon ve aplikasyonlar üzerinde uzun zamandır çalışmaktayız. Sektörde, ölüme kadar gidebilen enfeksiyon tehlikesinin farkında olmakla beraber sterilizasyon işlemleri için harcanan zaman, mekan ve paraların yüksek olduğu gerçeği ile bu konunun geliştirilmesi noktasında Ar-Ge çalışmalarına ciddi kaynak ve zaman ayırmaktayız.

Ar-Ge Çalışmaları Ar-Ge Çalışmaları

Prensiplerimiz

Prensiplerimiz

“Yalın Üretim” felsefesi
Sadece hammadde ve nihai ürün temelinde değil, süreçlerin ve üretim araçlarının da iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yeni tasarımların ortaya konması için de Ar-Ge faaliyetlerini “Yalın Üretim” felsefesi çerçevesinde sürdürmekteyiz.

Prensiplerimiz

Laboratuvarımızda çeşitli fiziksel testler ve kimyasal deneyler yapabilmekteyiz.
İhtiyaç halinde çalışmalarımızı uluslararası akredite laboratuvarlara taşımaktayız.

Prensiplerimiz

%100 Memnuniyet
Nurel Medikal olarak Ar-Ge çalışmalarına ve Inovasyona çok büyük önem vermekte, müşterilerimizin %100 memnuniyet duyacakları ürünleri en ucuz, en kaliteli ve en hızlı onlara ulaştırabilmek için sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.